نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروین نجف زاده

پروین نجف زاده


سمت سازمانی:  پرستار

نام و نام خانوادگی : پروین نجف زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس – پرستاری

شماره تماس مستقیم05832201211 :

شماره تماس داخلی 1211 :

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

شرح وظایف:

  1. بازدید های HSE از تمامی اماکن دانشگاه
  2. برگزاری دوره های آموزشی مختلف در حوزه بهداشت و درمان برای تمامی اقشار دانشگاهی
  3. تهیه، چاپ و توزیع محتویات آموزشی
  4. سم پاشی دوره ای تمامی اماکن دانشگاه
  5. همکاری با دانشگاه علوم پزشکی  برای برگزاری کمپین و دوره های آموزشی مختلف
  6. اجرای تمامی طرحهای ابلاغ شده از دفتر مشاوره و سلامت
  7. پیگیری تمامی امور مربوط به بهداشت  آب و پسماند از طریق مراجع زیربط
  8. عقد قرار داد با درمانگاه در سطح شهر
  9. مساعدت های مالی برای هزینه های درمانی برای دانشجویان نیازمند
  10. پیگیری امور مربوط به دانشجویان دارای آسیب جسمی

بررسی مدارک و مستندات پزشکی پرونده دانشجویان در سیستم گلستان