پنجمین جلسه کارگاه ازدواج موفق آقای دکتر برآبادی

پنجمین جلسه کارگاه ازدواج موفق آقای دکتر برآبادی


/

پنجمین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی در مورخه 12/8/98 در محل سالن خانه فرهنگ دانشگاه بجنورد برگزار گردید.آقای دکتر برآبادی  طبق روال جلسات قبل  اعضای  شرکت کننده را به گروه هایی تقسیم نمودند و درمورد اشتباهات دوران آشنایی و نشانه های هشدار دهنده در زمان آشنایی بحث و گفت گو کردند.