چهارمین جلسه کارگاه"جهیزیه روانی"

چهارمین جلسه کارگاه"جهیزیه روانی"


جلسه چهارم کارگاه " جهیزیه روانی" روز چهارشنبه مورخ 02/18/ 98 در محل دانشکده فنی و مهندسی 2 برگزار گردید. در ابتدا مباحث جلسات قبل مرور گردید.

در ادامه به بیان و تحلیل هشدار های جلسات آشنایی پرداختند و اینکه نباید این هشدارها نادیده گرفته شوند هشدارهایی چون: توجیه کردن – انکار کردن- بی اهمیت جلوه دادن- منطقی جلوه دادن بدین معنی که فرد در طرف مقابل خود روحیه غیر مسئول و بی تفاوتی در مشکلات را می بیند ولی در درون خود آن را توجیه می کند.

نکته بعدی بحث، بیان سر نخ ها در جلسات خواستگاری است مواردی چون:

 • از صحبت در مورد گذشته خود طفره می رود
 • جزئیات سوابق خانوادگی را بیان نمی کند
 • ارتباط خود با فرد قبلی را همچنان ادامه می دهد
 • بیش از حد مطیع خانواده است
 • وعده خوب شدن در رفتاره را می دهد....

به عقیده مدرس اینها موارد ایست که باید با احتیاط با آنها برخورد نمود .

در پایان نیز خطاها در مرحله آشنایی را عنوان نمودند:

 • سازش زود هنگام و عجولانه
 • تقدم تعهد بر تفاهم
 • نادیده گرفتن تردیدها
 • توانایی تغییر دادن طرف مقابل
 • تسلیم زرق و برق و ظاهر شدن
 • تسلیم نیاز جنسی شدن