کارگاه «ازدواج آگاهانه»

کارگاه «ازدواج آگاهانه»


برگزاری کارگاه آموزشی «ازدواج اگاهانه»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در راستای سلسله کارگاههای آموزش مهارتهای پیش از ازدواج،  کارگاه "ازدواج آگاهانه " را در دانشگاه کوثر بجنورد دوشنبه مورخ 03/02/98 با ارائه دکتر حیدر نیا به مدت دو ساعت برگزار نمود

در این کارگاه حول مسائل و مفاهیم زیر بحث و تبادل نظر شد:

  • تعریف مفاهیم آشنایی، نامزدی، عقد، ازدواج
  • مقایسه نظرات افراد در دهه های گذشته در مورد آشنایی اولیه دخترو پسر
  • نظر سنجی از حضار در مورد مدت زمان مرحله آشنایی
  • لزوم رعایت حریم و احترام در روابط
  • نظر سنجی در مورد اینکه آیا مسائل و مشکلات زندگی  گذشته در ازدواج مطرح شود؟
  • عدم اعتماد کامل به اطلاعاتی که روز های اول آشنایی تبادل می شود

و اینکه برای تصمیم گیری قطعی و نهایی در مورد انتخاب زوج مناسب حتما از مشاورین ازدواج کمک گرفته شود.