کارگاه ازدواج آگاهانه دکتر مفاخری

کارگاه ازدواج آگاهانه دکتر مفاخری


برگزاری کارگاه آموزشی «ازدواج آگاهانه»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری استانداری خراسان شمالی اقدام به برگزاری سلسله کارگاههای "آموزش های پیش از ازدواج"  با رویکرد کاهش طلاق نمود.در این کارگاه که به میزبانی دانشگاه کوثر بجنورد برگزار گردید به تشریح مسائل و مفاهیم زیر پرداخته شد:

ابتدا دلایل ازدواج مطرح شد و حضار دلایل شخصی خود را بیان نمودند وسپس به آسیب شناسی نظرات مطرح شده پرداختند. از دید گاه دکتر مفاخری مدرس کارگاه،  ازدواجی که بر پایه فرار از تنهایی باشد ازدواجی بی سرانجام است.همچنین ازدواجهایی که درآن دلیل اصلی صرفا  تامین مالی یکی از طرفین باشد دوامی نخواهد داشت هرچند تفاهم بین طرفین برقرار باشد.

در ادامه به توصیف مفاهیمی چون آشنایی، دوست دختر و دوست پسر پرداختند. و تاکید ایشان بر این بود که در مرحله آشنایی  طرفین حتما خانواده ها در جریان روابط باشند. و این دوره حداقل 500 ساعت یا 6 ماه به طول انجامد تا به نتیجه مطلوب برسد.این کارگاه درروز سه شنبه مورخ 27/01/98 ساعت 10 الی 12  و با حضور 30 نفر از دانشجویان دانشگاه کوثر برگزار گردید.