کارگاه افزایش توانمندی های مغز

کارگاه افزایش توانمندی های مغز


برگزاری کارگاه آموزشی «افزایش توانمندی های مغز»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی «افزایش توانمندی های مغز» را در تاریخ 14/12/97 در محل آمفی تئاتر خانه فرهنگ برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای دکتر نظری دانشیار دانشگاه تبریز به تشریح ساختمان و بیان شیوه های گمراه کردن مغز پرداختند.

از مهم ترین عناوین مطرح شده در این کارگاه عبارتند از:

_ بیان راهکار های افزایش کارکرد مغز

_ بیان نقش خواستن در رسیدن به اهداف

_ بیان نقش انگیزه در افزایش کارکرد مغز