کارگاه افزایش توانمندی های مغز

برگزاری کارگاه آموزشی «افزایش توانمندی های مغز»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی «افزایش توانمندی های مغز» را در تاریخ 14/12/97 در محل آمفی تئاتر خانه فرهنگ برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای دکتر نظری دانشیار دانشگاه تبریز به تشریح ساختمان و بیان شیوه های گمراه کردن مغز پرداختند.

از مهم ترین عناوین مطرح شده در این کارگاه عبارتند از:

_ بیان راهکار های افزایش کارکرد مغز

_ بیان نقش خواستن در رسیدن به اهداف

_ بیان نقش انگیزه در افزایش کارکرد مغز