کارگاه آموزشی «طعم ملس مطالعه»

کارگاه آموزشی «طعم ملس مطالعه»


 

برگزاری کارگاه آموزشی « طعم ملس مطالعه »

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی  «طعم ملس مطالعه و امتحان » را در تاریخ 31/2/98 برگزار نمود.

در این کارگاه سرکار خانم زهرا بهروز در ابتدا به معرفی فاکتور های موثر بر نا کارآمدی تحصیلی پرداختند و نحوه ی تاثیر گزاری این فاکتور ها را بر عملکرد افراد شرح دادند.ایشان عنوان نمودند که  یادگیری فرآیندی است که تاثیر به سزایی در موفقیت و شکست افراد در مسایل مختلف دارد.

فاکتورهای متفاوتی دست به دست یکدیگر می دهند تا یادگیری موثر و مفید رقم بخورد.

هفت عامل موثر در یادگیری یعنی:                           

  • عقلانی
  • یادگیری
  • فیزیکی
  • ذهنی
  • احساسی و اجتماعی
  • معلم

در ادامه کارگاه سرکار خانم بهروز دیگر عواملی که می توانند به ناکارآمدی و یا موفقیت در تحصیل منجر شوند را فرسودگی تحصیلی ، تاب آوری ، هوش هیجانی ,الگوی حافظه و نظام مطالعه ی فرد برشمرد.