کارگاه آموزشی "مهارتهای پیش از ازدواج"

کارگاه آموزشی "مهارتهای پیش از ازدواج"


مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی «آموزش های قبل از ازدواج» را در تاریخ چهارشنبه 98/01/28 در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای عطایی ابتدا به نظر سنجی درباره اهمیت عشق و علاقه قبل از ازدواج پرداختند و عنوان نمودند که ازدواج یک مبحث چندوجهی است که علاقه یکی از ابعاد آن است.

در ادامه بیان نمودند که لازمه ازدواج، داشتن  یکسری  مهارت  و آگاهی درباره ابعاد آن و نحوه برخورد و ارتباط موثر با جنس مخالف است.

در انتها عنوان نمودند که تعارض در ازدواج یک امر ناگزیر است و تنها با داشتن مهارت های حل مساله و مدیریت چالش هاست که میتوان از بروز طلاق جلوگیری نمود که همه ی این توانایی ها را می توان با مشاوره پیش از ازدواج کسب نمود.