کارگاه آموزشی " مهارتهای پیش از ازدواج"

کارگاه آموزشی " مهارتهای پیش از ازدواج"


مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزش "مهارتهای پیش از ازدواج" در دانشگاه فنی و حرفه ای پسرانه بجنورد برگزار نمود. در این کارگاه که روز دوشنبه مورخ 98/02/16 توسط دکتر سعید محمدنیا ارائه گردید حول مسایل و موضوعات زیر بحث و تبادل نظر گردید:

  • پیشینه مشاوره (در جنگ جهانی دوم آزمون های روانی و مشاوره  برای غربالگری سربازان آسیب دیده اجرا شد).
  • باورهای مختلف در مورد مشاوره های پیش از ازدواج
  • آیا کسی می تواند قطعی بگوید دو نفر که قصد ازدواج دارند به درد هم می خورند یا نه؟ (این موضوع به بحث گذاشته شد)
  •  بیان تفاوت های ژنتیکی و هورمونی زن و مرد
  • تفاوت جنس و جنسیت
  • تفاوت معیار انتخاب همسر در نسل های گذشته و اکنون(زنان در نسل های گذشته مردانی را انتخاب می کردند که توان دفاع از زن و نگهداری و تامین مالی وی را داشته باشد)

این کارگاه در جلسات بعد نیز ارائه خواهد شد.