کارگاه "آموزش مهارتهای پیش از ازدواج"

کارگاه "آموزش مهارتهای پیش از ازدواج"


کارگاه آموزشی  "مهارتهای پیش از ازدواج"  توسط  مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد روز دوشنبه مورخ 98/02/02 در محل دانشکده کشاورزی شیروان برگزار شد؛ در این کارگاه که توسط دکتر بهادری ارائه گردید حول مفاهیم و موضوعات ذیل صحبت شد:

  • تعریف مفاهیمی چون  آشنایی، نامزدی، عقد  و ازدواج
  • تاکید برتبادل اطلاعات در مرحله آشنایی نه احساسات و هیجانات
  • پرهیز از پنهان کاری ولزوم آگاهی دادن به خانواده از روند پیشرفت رابطه ها در مرحله آشنایی
  • بررسی صفات و ویژگیهای قابل تحمل و غیر قابل تحمل طرف مقابل، اولویت ها و اهداف، علایق و سرگرمی ها،انتظارات، خواسته ها
  • طول مدت آشنایی، جنس اطلاعات رد وبدل شده که اصولاباید کلی باشد.