کارگاه خودآگاهی و عشق 3

کارگاه خودآگاهی و عشق 3


برگزاری کارگاه آموزشی «خود آگاهی و عشق 3»

    مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد جلسه سوم کارگاه آموزشی خوداگاهی  و عشق را در تاریخ یکشنبه 8/2/98 ساعت 13 الی 15 در محل آمفی تئاتر خانه فرهنگ برگزار نمود.

در این جلسه که ادامه صحبت ها و آموزش های هفته های قبل بود خانم دکتر اسدی عنوان نمودند که همه ی افراد تمایل به نشان دادن خود به بهترین نحو در برخورد با جنس مخالف دارند و شناخت خود واقعی افراد برای ازدواج نیاز به دو فاکتور اساسی دارد:

1-زمان   2-نظر متخصص

در ادامه بیان نمودند که افرادی که بر اساس هیجانات بالا شیفته فرد دیگری می شوند دچار دید تونلی نسبت به فرد مقایل هستند.دید تونلی یعنی توجه به یک یا دو ویژگی خوب برجسته فرد و تمایل به نادیده گرفتن ویژگی های بد.

در انتهای کارگاه سرکار خانم دکتر اسدی به تاثیر ترتیب تولد و تربیت بر شخصیت فرد پرداختند و عنوان نمودند که ترتیب تولد یکی از مسائلی است که تاثیر به سزایی بر رفتار فرد و شخصیت او دارد.