کارگاه مدیریت استرس شغلی ویژه اساتید دانشگاه بجنورد

کارگاه مدیریت استرس شغلی ویژه اساتید دانشگاه بجنورد


/

در مورخه 20/8/98 مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد اقدام  به برگزاری یک جلسه آموزشی کارگاه مدیریت استرس شغلی ویژه اعضای محترم هیئت علمی نمود. این کارگاه با تدریس خانم دکتر طیبه رحیمی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد برگزار شد. در این کارگاه خانم دکتر رحیمی به اهمیت سلامت روان در دنیای امروز، تعریف،تاریخچه و مقایسه آن با سلامت جسم پرداختند. همچنین در این کراگاه عناوین زیر با مشارکت مخاطبان مورد بررسی و آموزش قرار گرفت:

-    اصول بهداشت روان در محیط کار

-    عوامل موثر بر بهداشت روانی در محیط کار

-     مراحل استرس شغلی

-     اجرای یک آزمون روانسنجی فرم کوتاه

-     منابع استرس در محیط کار

- آموزش روش های مدیریت استرس شغلی

پیشنهادات و نظرات