کارگاه "من و هیجان"

کارگاه "من و هیجان"


کارگاه من و هیجان در تاریخ 13/12/97 در محل سالن اجتماعات خانه فرهنگ و با تدریس جناب آقای محسن آزمون به مدت 100 دقیقه، با حضور 20 تن از دانشجویان برگزار گردید ؛ ضمن کارگاه موارد زیر مطرح شد:

* تعریف هیجان

* قدمت هیجان در تاریخ بشر

* هیجانات مثبت و منفی

*هیجان و شخصیت

*هیجان و خود شناسی

و نیز

* اگر خود را بشناسیم می توانیم در موقعیت هایمختلف خود را تحلیل کنیم

*هیجان رفتار ما را تغییر می دهد.