کارگاه مهارت های ارتباط بین فردی

کارگاه مهارت های ارتباط بین فردی


        برگزاری کارگاه آموزشی «مهارت های برقراری ارتباط بین فردی»

    مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی« مهارت های برقراری ارتباط بین فردی» را در تاریخ یکشنبه 15/2/98 در محل دانشکده انقلاب برگزار نمود.

در این کارگاه سرکار خانم دکتر علوی به معرفی اهداف مهارت های ارتباط بین فردی پرداختند و نظرات شرکت کنندگان را درباره ی این مساله جویا شدند.

ایشان عنوان نمودند که مهم ترین هدف یادگیری مهارت های بین فردی ایجاد تعادل بین مسائلی که برای ما مهم هستند و مسائلیست که دیگران از ما انتظار دارند.

در ادامه مطرح شد که افراد با یادگیری این مهارت ها می توانند بین خواسته ها و باید های زندگی تعادل برقرار  نمایند و نتیجه ی یادگیری این مهارت ها برقراری ارتباطی است که در ما احساس شایستگی و حرمت نفس ایجاد می کند.

در انتها سرکار خانم دکتر علوی عوامل کاهش دهنده ی کارآمدی در روابط بین فردی را عنوان نموده و به ساختار شکنی افسانه های مرتبط با روابط بین افراد و به چالش کشیدن آن ها پرداختند.