اخبار و رویدادها

همایش "" چگونه یک درمانگر هیجان مدار شویم ""

مدرس : دکتر حسین بر آبادی عضو هیات علمی گروهی مشاوره دانشگاه بجنورد . سوپروایزر تحت آموزش و درمانگر رسمی مرکز بین المللی درمان هیجان مدار کانادادوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " خانواده موفق "

دکتر زهرا بهادرییک‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " مدیریت استرس "

آقای مهدی عطایییک‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " گل های مسموم و اعتیاد آور "

دکتر رامتین جهانگیریشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه ها

همایش "" چگونه یک درمانگر هیجان مدار شویم ""

مدرس : دکتر حسین بر آبادی عضو هیات علمی گروهی مشاوره دانشگاه بجنورد . سوپروایزر تحت آموزش و درمانگر رسمی مرکز بین المللی درمان هیجان مدار کانادادوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " گل های مسموم و اعتیاد آور "

دکتر رامتین جهانگیریشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " مدیریت استرس "

آقای مهدی عطایییک‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " خانواده موفق "

دکتر زهرا بهادرییک‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱