اخبار و رویدادها

دورهمی مشاوران و کارکنان مرکز مشاوره

دورهمی مشاوران و کارکنان مرکز مشاورهیک‌شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸

جلسه تقدیر از اساتید فعال در حوزه مشاوره دانشجویی

جلسه تقدیر از اساتید فعال در حوزه مشاوره دانشجوییسه‌شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «طعم ملس مطالعه»

طعم ملس مطالعهچهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

جلسه دورهمی و تقدیر از اعضای فعال کانون ها

جلسه تقدیر از اعضای فعال کانون های دانشجوییسه‌شنبه، ۳۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

ارتباط با مشاور

مشاوره انلاینچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنیچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸