اخبار و رویدادها

نشست صمیمی حوزه اداری و مالی با دانشجویان دارای نیازهای ویژه

نشست صمیمی حوزه اداری و مالی با دانشجویان دارای نیازهای ویژهیک‌شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی درباره طرح خدا قوت

جلسه هم اندیشی درباره طرح خدا قوتدوشنبه، ۹ دی ۱۳۹۸

تئاتر زندگی بالینی

تئاتر زندگی بالینیشنبه، ۷ دی ۱۳۹۸

کارگاه تکمیلی آموزش های لازم برای ازدواج موفق

کارگاه تکمیلی آموزش های لازم برای ازدواج موفقسه‌شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

ارتباط با مشاور

مشاوره انلاینچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنیچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸