اخبار و رویدادها

چهارمین جلسه کارگاه ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی

چهارمین جلسه کارگاه ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادیسه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

طرح هفتگی جمع آوری فیلترهای سیگار

طرح هفتگی جمع آوری فیلتر های سیگاریک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

سومین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی

سومین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادیچهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

اکران و نقد روانشناسانه فیلم طعم گیلاس 2

اکران و نقد روانشناسانه فیلم طعم گیلاسچهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

ارتباط با مشاور

مشاوره انلاینچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنیچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸