مشاوران مرکز

اسامی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

مدرک تحصیلی

1

عباس نسائیان

دکتری

روانشناسی استثنائی

2

رقیه اسدی گندمانی

دکتری

روانشناسی استثنائی

3

حسین احمد برآبادی

دکتری

مشاوره خانواده

4

احمد حیدر نیا

دکتری

مشاوره خانواده

5

خدیجه علوی

دکتری

روانشناسی بالینی

6

عبدالله مفاخری

دکتری

روانشناسی

7

معصومه اسلامی

دکتری

روانشناسی

8 سعید محمدنیا دکتری روانشناسی عمومی
9 زینب گلپیچ دکتری مشاوره

10

زهرا بهادری

دانشجو دکتری

مشاوره

11

سعیده صفری

دانشجو دکتری

مشاوره خانواده

12

ناصر واحدی

کارشناسی ارشد

مشاوره توانبخشی

13 تاج الدین کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

14

هما صائمیان

کارشناسی ارشد

مشاوره

15

علی افشین

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

16

محسن آزمون

کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی

17

امیر غلامی

کارشناسی ارشد

مشاوره شغلی

18

مهین حمیدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

19

حمید عزیزی

کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی

20

المیرا اعزازی

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

21

ضحی بنائیان

کارشناسی ارشد

مشاوره

22

مهدی عطایی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

23

محمد صادق میر وحید

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

24 زهرا کریمی کارشناسی ارشد مشاوره

25

محمد بروتی

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده