آرشیو اطلاعیه ها

وبینار آموزشی روابط زوجی و تعالی خانواده
وبینار آموزشی روابط زوجی و تعالی خانواده
وبینار آموزشی روابط زوجی و تعالی خانواده به مناسبت روز جهانی خامواده
کارگاه آموزشی خود مراقبتی
کارگاه آموزشی خود مراقبتی
برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی توسط خانم دکتر انفرادی
برگزاری کارگاه سه جلسه ای
برگزاری کارگاه سه جلسه ای " هشت گفتگو برای تجربه عشق پایدار" توسط آقای عباس موزیری
برگزاری کارگاه " هشت گفتگو برای تجربه عشق پایدار" توسط آقای عباس موزیری
برگزاری جلسه دوم کارگاه
برگزاری جلسه دوم کارگاه" روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی" توسط آقای علی حمیدی
برگزاری جلسه دوم کارگاه" روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی" توسط آقای علی حمیدی
برگزاری کارگاه روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی توسط آقای علی حمیدی
برگزاری کارگاه روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی توسط آقای علی حمیدی
برگزاری کارگاه روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی توسط آقای علی حمیدی
مشاورین تلفنی
مشاورین تلفنی
زمان حضور مشاورین تلفنی
کارگاه آنلاین
کارگاه آنلاین "تبدیل تهدید به فرصت در بحران کرونا "
کارگاه " تبدیل تهدید به فرصت در بحران کرونا " در تاریخ 25 مرداد ماه روز شنبه ساعت 21 الی 23 با تدریس آقای دکتر رامتین جهانگیری با شرکت تعدادی از دانشجویان دانشگاه بجنورد، برگزار گردید.
کارگاه آنلاین
کارگاه آنلاین "تکمیل پازل هویت "
کارگاه "تکمیل پازل هویت" در تاریخ 8 مرداد ماه روز چهارشنبه ساعت 19 الی 21 با تدریس آقای مهدی رضایی با شرکت تعدادی از دانشجویان دانشگاه بجنورد، برگزار گردید.
کارگاه آنلاین اختلال وسواسی جبری و کرونا
کارگاه آنلاین اختلال وسواسی جبری و کرونا
کارگاه اختلال وسواسی جبری و کرونا در تاریخ 6 مرداد ماه روز دوشنبه ساعت 10 الی 13 با تدریس آقای دکتر حسین علوی.
نمایش 1 - 10 از 79 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 8